Foredrag - Anders Holm - 25. sep. 13

Sogneaften i Janderup Præstegaard

onsdag den 25. september kl. 19.00

Forfatter og lektor Anders Holm, Roskilde, (tidl. Alslev) holder foredrag om sin bog

To samtidige – Kirkegaards og Grundtvigs  Kritik af hinanden.

Foredraget handler om, hvorfor Kirkegaard og Grundtvig kritiserede hinanden og prøver at se deres udtalelser fra begges perspektiv for derved at vise, hvordan de to tænkere bevægede sig ikke bare hver især, men også i høj grad i forhold til hinanden.                  Foredraget har fået støtte fra STATENS KUNSTRÅD

Entre kr. 50,00 incl. 1 øl eller vand i pausen.

Alle er velkomne   

Menighedsrådene i Alslev – Janderup – Billum