Høstgudstjeneste


Vi samler tankerne om glæden ved skaberværket og takken for det daglige brød og for årets høst. Kirken er smukt pyntet. Som det er tradition samles der ind og gives et høstoffer til kirkeligt og diakonalt arbejde. Høstgudstjeneste søndag 8. sept. kl. 10.30 i Billum og kl. 14 i Alslev. I Janderup er der høstgudstjeneste søndag 15. september kl. 10.30. Kirkebilen kører til alle 3 gudstjenester.