Pinsegudstjeneste 20. maj 2013 i Kjelst

Pinsegudstjeneste 20. maj 2013 i Kjelst

Lise Hindsholm, Tove Madsen, Connie Jørgensen og Anne Mette Wind Gundesen