Korlejr Alslev
Som noget ganske nyt i de tre sogne inviteredes Alslev kirkekor, Billum Skolekor og Janderup Skolekor til en fælles KOR-LEJR.
Lejren skulle samtidig danne ramme om afslutning på de  kor-øvelser, der har fundet sted hver uge i hjemsognene.


18 forventningsfulde sangere og 2 korledere mødte op i Alslev konfirmandstue fredag d. 4.april kl. 16. og var sammen om sang og musik, orienteringsløb rundt i Alslev by, film og slik-hygge og overnatning. 2 frivillige fra menighedsrådene hjalp med det praktiske, og lavede dejlig mad.
Korene havde øvet sig på nogle sange i forvejen, som nu skulle samstemmes i et stort kor. Det var en fantastisk og anderledes oplevelse at være så mange!!
Kor-lejren sluttede lørdag d.5.april kl. 11.30 – hvor alle sangere tog hjem og hvilede stemmen og fik sovet lidt inden de mødte til general-prøve næste dag.


Nogle af de sange der blev sunget blev brugt til søndagens familiegudstjeneste i Janderup kirke d. 6.april kl. 14.00. Her medvirkede det store kor sammen med minikonfirmanderne fra Janderup, der sammen sang “Må din vej gå dig i møde,” der i ord og bevægelser sendte folk hjem fra kirke med et ønske om velsignelse og Guds fred. Som noget ganske særligt var der et lille orkester (klaver, el-bas og trommer), som akkompagnerede koret på fineste vis.
Mange tilhørere mødte op, forældre, søskende, bedsteforældre i kirken og gjorde gudstjenesten til en festlig oplevelse.