Højskoledag 2015

 

Højskoledag Billum

lørdag d. 24. januar 2015
Lørdag d. 24. januar kl. 9-15 indbyder menighedsrådene til Højskoledag, som i år afholdes i Billum Forsamlingshus.
Dagen begynder med gudstjeneste i Billum kirke kl. 9 ved Ebbe Paludan.
Efter formiddagskaffe skal vi høre et foredrag om Antisemitisme og folkekirken ved professor i kirkehistorie dr. theol Martin Schwarz Lausten, Holte.
Sidst i 1800-tallet stod folkekirkens førende skikkelse, Sjællands biskop H.L. Martensen i spidsen for en stærk antijødisk holdning, fulgt af andre fremtrædende gejstlige. De videreførte her den kristne kirkes gamle antijødiske tradition, men forstærkede den.
I 1930´erne og 1940´erne gik nogle nazistiske danske præster endnu videre og lavede stærk propaganda for antisemitismen. Også en biskop måtte gennem en retssag forsvare sig mod anklager for antijødiske holdninger.
Foredraget bygger bl.a. på hidtil utilgængelige privatarkiver, fremstillet i foredragsholderens bog ”Jødesympati og jødehad i folkekirken. Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra begyndelsen af det 20. årh. til 1948” (2007).
Hvad er baggrunden for disse holdninger? Hvor er grænsen mellem teologisk antijødedom og antisemitisme? Hvordan reagerede man i det jødiske samfund? Det er nogle af de spørgsmål, som behandles.


Frokostpause kl. 12-13 

Eftermiddagen byder på en musikalsk hyldest til PH, som ville være blevet 120 i år. Poul Henningsen var et multi-talent,-  kendt, elsket og berygtet som arkitekt, lysmager, samfunds revser, digter, event skaber og kultur fornyer. Foruden de verdensberømte PH-lamper efterlod han sig en dansk visesang-skat, som nærmest er blevet folkeeje. Det er 4 dygtige musikere og sangere fra 7-kanten, som fortolker PH, og fejrer den gamle kunstner med et afvekslende, vedkommende og rørende potpourri af sange og viser. Det bliver også mulighed for os for at synge med på et par kendte sange.
Højskoledagen – inkl. foredrag, underholdning, kaffe m. brød og frokost med 1 øl /sodavand koster 200 kr.
Tilmelding skal ske senest mandag 19. januar til:
Gitte Farup, Alslev, gittefarup@gmail.com  75 26 93 02
Gurli Baun Nielsen, Janderup, gnielsen@turbopost.dk, 21 60 90 68
Irene Kjær, Billum, kjaer@bbsyd.dk , 30 59 05 92
Har du et kørselsproblem, skal du bare sige til, hvor du melder dig til, og der vil blive arrangeret samkørsel.