Konfirmand projekt 2015


Årets konfirmander, som går på Sct. Jacobi skole, var sammen med deres klasselærere og deres præster optaget af et fællesprojekt på skolen den sidste uge i januar.
Der blev arbejdet med De 10 bud som afsæt for at lave 10 råd til god adfærd på internettet. Det blev en god oplevelse med en fælles afslutning i Sct. Jacobi kirke.
Her er en plakat, som viser hvordan konfirmanderne valgte at illustrere De 10 bud.
Hver af de fire 7.-klasser slog deres gode råd til net-etik op på en dør i kirken – inspireret af en vis Martin Luther, som gjorde noget lignende i Wittenberg kirke for 498 år siden.