Mødepladsen ved Alslev Kirke

I forbindelse med, at der 2. pinsedag skal afholdes friluftsgudstjeneste på den gamle mødeplads, fandt vi 2 gamle numre af Alslevs kirkeblad ”Sognet” fra 2009, hvor vi skrev om, hvad det var for et lille  stykke lokal historie, vi havde liggende ved kirkediget. Her er uddrag af artiklerne: