Vedtægter for Alslev Kirkegård

Vedtægter for Alslev Kirkegård

Alslev Kirkegård er en traditionel kirkegård med flere typer gravsteder, som beskrives i det følgende. Kirkegårdspersonalet er altid behjælpelig med oplysning og vejledning.


Kiste- og urnegravsted (1)
Denne type er et traditionelt gravsted omkranset af hæk, og det kan anlægges og beplantes efter individuelle ønsker. Der er vide rammer for valg af gravsten, som dog ikke markant må afvige fra kirkegårdens øvrige gravtsen. Man har pligt til at sørge for vedligeholdelse af gravstedet. Der kan oprettes gravstedlegat. (se nedenfor)


Kiste- og urnegravsted (2)
Gravstedet har baghæk, begrænsede sidehække og et smalt bed med græs foran. Gravstenen må ikke overstige en højde af 60 cm, og bedet må beplantes efter individuelle ønsker. Der skal oprettes gravstedslegat.


Anonymt kiste- og urnegravsted
Gravstedet er anonymt og uden nogen form for synlig markering. Gravene er placeret i græsareal, som vedligeholdes af kirkegårdens personale. Der må ikke lægges blomster på græsset, men gerne på den brostensbelagte plads. Der skal oprettes gravstedslegat.

 

Urnegravsted i plæne (1)

Urnegravstedet har plads til to urner. Plænestenen, som højst må være 60 cm x 60 cm, skal have nedhugget skrift og ligge i niveau med græsoverfladen. Gravstedet må ikke beplantes, men der må lægges blomster på stenen. Der skal oprettes gravstedslegat.


Urnegravsted i plæne (2)

Gravstedet, som har plads til to urner, måler 1,25 m x 1,25 m og er markeret med baghæk og brosten nedlagt i plænen. Gravstenen er oprejst og må højst måle 60 cm x 60 cm. Der må beplantes efter individuelle ønsker, og man har pligt til at vedligeholde gravstedet. Der kan oprettes legat.


Fredningsperioden
Fredningsperioden for kistegravsteder er 30 år og for urnegravsteder 20 år.


Urnenedsættelse
Urnen nedesættes en til to uger efter bisættelsen. Ønsker de efterladte at deltage i urnenedsættelsen, aftales dette med kirkegårdens personale.


Anlæg og vedligeholdelse
ved anlæg og beplantning af et gravsted vil graveren, hvis det ønskes, være behjælpelig med råd og vejledning. Ønsker man, at kirkegårdens personale skal anlægge og/eller vedligeholde et gravsted uden legat, kan det ske mod årlig betaling efter regning. Priser oplyses af graveren.


Oprettelse af legat
betyder ren- og vedligeholdelse af gravstedet i hele freningsperioden. Legatet kan også indebære 1) plantning af forårs- og sommerblomster, 2) grandækning - evt. begge dele. Det er i så fald kirkegårdens personale, der udfører arbejdet. Betaling af legat finder sted ved oprettelsen.