Billum Kirkegård

 

Kirkegårdskontor

Kildegårdvej 4, 6852 Billum

tlf. 51203674   email: billumkirke@gmail.com

 

Graverteam:

Graver  Karl Åge Sloth Madsen,

Medhjælper  Anker Madsen

 

 
   

 

 

 

 

 
   
   
   

Billum Kirkegård

Omlægning af Billum Kirkegård.

Billum menighedsråd har vedtaget en plan for omlægning af Billum Kirkegård.

Omlægningen vil formindske antallet af gravsteder og gøre kirkegården grønnere

På nordsiden af kirkegården er omlægningen allerede startet. Der er mange tomme gravsteder, og  hække og beplantning vil blive fjernet efterhånden som tiden tillader det. Dernæst bliver der anlagt en græsplæne med et par enkelte større træer, og de taksplanter, der i forvejen er der, vil blive stående som søjler.

I plænen kan der kistebegraves og sættes urner ned.  Gravstenene skal være natursten og kunne stå uden bagstøtte.

De gravsteder, hvor fredningstiden endnu ikke er udløbet, kan få lov at ligge som øer i plænen med hæk omkring, men de kan også blive en del af parken.

Vedrørende resten af kirkegården, skal de yderste to kistepladser langs med kirkegårdsdiget nedlægges og lægges ud i græs. Derved bliver der et bredt græstæppe rundt om den aktive del af kirkegården, og der bliver plantet mindre træer langs med det.

Dette vil ske efterhånden som gravstedernes fredningstid udløber og de bliver nedlagt.

I de aktive gravsteder, der ligger langs med kirkegårdsdiget må der ikke nybegraves, med mindre det drejer sig om en ægtefælle til den, der allerede er begravet i gravstedet.

For yderligere information og spørgsmål, venligst kontakt: Graver Karl Åge Sloth Madsen tlf. 51203674, eller formand for menighedsrådet: Irene Kjær tlf. 75259092.