Kirkekontor

Kirkekontor
Vesterled 45, 6851 Janderup.
Der er ikke kordegn eller sekretær ansat. Præsterne passer kontoret i fællesskab. Ring derfor til en af os.
Eller send en mail til en af følgende mailadresser:  alslev.sognvarde@km.dk  -  janderup.sogn@km.dk  -  billum.sogn@km.dk
NB! Sender du en mail med personoplysninger, cpr-nummer eller lignende, skal du sende sikkert.  Det gør du ved at klikke på et af følgende links:
Sikker mail til Alslev Sogn
Sikker mail til Janderup Sogn
Sikker mail til Billum Sogn
Alle henvendelser vedr. dåb, kirkelig vielse og dødsfald rettes til præsterne. Sikker mails til præsterne kan sendes til følgende links:
Anne Mette Gundesen
Bodil Raakjær Jensen
Lise Hindsholm
Henvendelse om fødsel, faderskab, navngivning, navneændring og attester sker på www.borger.dk