Langfredag - (tekst version her)

Langfredag 2020 – den mørkeste dag i historien  

       

For første gang i historien er kirkerne i 2020 lukkede for gudstjenester i påsken. Det sker  som led i vores fælles kamp for at bryde Corona-smittekæden. Påskefejring er den kristne verdens vigtigste åndelige begivenhed. I år må vi undvære fællesskabet og fejringen i kirkerne og i familierne. Men vi skal ikke undvære påskens budskab om frelse og om håbet om livets sejr på den anden side af lidelse og død.

Kirkegården er fyldt af vidnesbyrd om Langfredag. Vi ser gravsteder over vore kære døde. På gravsten står dødsdato skrevet med et kors foran. Det betyder død, men det betyder samtidig håb. Kristi kors er symbolet for tro, håb og kærlighed. Korset står for livets sejr over død og er det stærkeste tegn vi kender for opstandelsestro.

Kraften i korsets tegn

Prøv at slå korsets tegn for dit ansigt og dit bryst. Mærk hvilken kraft der er i det tegn! Det husker os på, at vi er forbundet med Gud i himlen – oppefra og ned – og vi er forbundet med andre – fra side til side. Ved troens mysterium er eet med Kristus, vores korsfæstede og opstandne frelser. Vi har fået del i hans tro og forhold til Gud, del i hans åndelige liv og opstandelse. 

På mærkelig og voldsom vis kommer hele verdens folk under pandemiens krise til at gennemleve selve påskens store drama – fra offer og død til genopstandelse og liv - på den anden side. Verden kalder på den åndelige styrkelse af modstandskraften og på det håb, som den kristne påske-forkyndelse bringer. Så vi kommer igennem Langfredag med offerviljen og omsorgen for hinanden som fortegn; og så vi på den anden side må komme ind i påskemorgens lys og det nye liv, der venter med forsoningsviljen, tillid og håb som kendetegn.  Må det i år blive påske i dig og mig og i hele verden!

Nu bede vi den Helligånd

at sammenknytte os ved troen bånd

og til verdens ende

kirken at bevare,

nådig at afvende

al dens nød og fare.

Herre, hør vor bøn!  DDS 289 v 1

                                                                                                              Anne Mette Gundesen