Fødsel
Nyfødt barn

 

Normalt anmeldes en fødsel af jordemoderen på hospitalet.

Du skal kun anmelde dit barns fødsel selv

    • Hvis du bor uden for Sønderjylland, og der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.
    • Hvis du bor i Sønderjylland og har født hjemme (ikke på et hospital).

Fødslen anmeldes via www.borger.dk

 

Anmeldelse af fælles forældremyndighed

Hvis I ikke er gift, og I ønsker fælles forældremyndighed, kan I erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn i fællesskab.

'Omsorgs- og ansvarserklæring' findes og udfyldes på www.borger.dk.  Her kan man også mere læse om, hvad faderskab og fælles forældremyndighed indebærer.

Når I har indsendt erklæringen, vil I snart derefter modtage attest på faderskabet og forældremyndigheden.

Hvis erklæringen er udfyldt og indsendt indenfor 14 dage efter barnets fødsel, behandles den af  personregisterføreren i sognet . Går der mere end 14 dage, før erklæringen sendes, går sagen videre til Familieretshuset, som derefter behandler faderskabet.