Bibelord til konfirmationen

Et konfirmations-ord er et citat fra Biblen eller et salmevers, som høres ved konfirmationen. Det kan stå som et minde om din konfirmation og det, den betyder for dig. Vælg dit eget ord fra listen – eller brug Biblen og Salmebogen. Du kan også spørge i din familie efter et bibelord, som har betydet noget for én du holder af.

Salmernes Bog

Jeg vil velsigne dig, og du skal være en velsignelse. 1.Mos. 12,2

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand.

Salme 23,1

Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for?

Salme 27,1

Men jeg stoler på dig, Herre, jeg siger: Du er min Gud. Mit livsløb er i din hånd. Salme 31,15

Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os. Salme 103,13

Som en Far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Salme 103,12-13

Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Salme 119,105

Herren bevare din udgang og indgang fra nu af og til evig tid. Salme 121,8

Vær frimodig og stærk, vær ikke bange og bliv ikke forfærdet, for Herren, din Gud er med dig. Josva 1,9

'Frygt ikke, for jeg er med dig' - Esajas 41.10

Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Esajas 43,1

Evangelisten Mattæus

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Mt.4,4

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Mt.5,8

Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Mt. 5,9

Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. Mt. 6,21

Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift. Mt.6,33

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. Mt.7,7

Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

Mt. 7,12

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Mt.11,28

Thi hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem. Mt.18,20

Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.

Mt.20,28

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind, og du skal elske din næste som

dig selv. Mt. 22,37-38

Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Mt.25,40

Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Mt. 28,20

Evangelisten Markus

Frygt ikke, tro kun! Mark.5,36

Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Mark.10,15

Evangelisten Lukas

Vær barmhjertige, som jeres Fader er barmhjertig. Luk. 6,31

Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene. Luk. 10,20

Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Luk. 11,28

Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget. Luk. 12,32

Se, Guds Rige er midt iblandt jer! Luk. 17,21

Jesus sagde: ”Det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud”. Luk. 18,27

Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Luk. 19,10

Evangelisten Johannes

Alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Joh. 1,12

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men

have evigt liv. Joh. 3,16

Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Joh. 3,36

Jesus sagde: Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig skal ikke sulte, og den, der tror på mig skal aldrig tørste. Joh.

6,35

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Joh. 6,37

Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Joh. 8,12

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine og mine kender mig. Joh. 10,14

Jeg er opstandelsen og livet; den, som tror på mig, skal leve om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal

aldrig i evighed dø. Joh.11,25-26

Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Joh. 12,46

Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Joh.13,34

Jeres hjerte skal ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min Faders hus er der mange boliger. Joh. 14,1-2

Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen kommer til faderen uden ved mig. Joh.14,6

Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Joh.15,4

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet

intet gøre. Joh. 15,5

Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Joh. 15,12

Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Joh. 17,3

Paulus’ breve

Er Gud for os, hvem kan da være imod os. Romerbrevet 8,31

Hverken død eller liv eller engle eller åndemagter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller

det høje eller det dybe eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

Romerbrevet 8,38

For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du

frelses. Romerbrevet 10,9

Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Rom. 12,21

For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi

for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Romerbrevet 14,7-8

Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. 1. Korinterbrev 13,7

Så bliver da tro, håb og kærlighed. Men størst af dem er kærligheden. 1. Korinterbrev 13,13

Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til. 2. Korinterbrev

5,17-18

Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. 2. Korinterbrev 12,9

Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Galaterbrevet 6,2

Sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Efeserbrevet 5,20

Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Fillipperbrevet 1,6

I skal have det samme sinde over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Fil. 2,5

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Fil.4,4-5

Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.

Fil.4,6

Ifør jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed og

tålmodighed. Kollosenserbrevet 3,12-13

Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Kol. 3,15

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu

Kristi opstandelse fra de døde. 1. Peters brev 1,3

Kast al jeres bekymring på Gud, for han har omsorg for jer. 1. Peters brev 5,7

Johannes breve og Johannes Åbenbaring

Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! 1. Johannes brev 3,1

Gud er større end vort hjerte og kender alt. 1.Joh.3,20

Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. 1.Joh. 4,8

Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden for at vi skal leve

ved ham. 1. Joh. 4,9

Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. 1. Joh. 4,16

Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Johannes Åbenbaring 2,10

Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. Johannes Åbenbaring 3,8

Liste med bibelord