Navneændring/Attester

Navneændring og bestilling af attester sker på www.borger.dk

Dér findes også oplysninger om, hvilke regler der gælder for navngivning, navneændring m.m.