Vielse/velsignelse

Vielse

Ønsker I at blive viet i Alslev, Janderup eller Billum Kirker, henvender I jer til en af præsterne for at aftale tidspunktet for brylluppet.

1-2 måneder før vielsen bedes I kontakte den præst, der skal foretage vielsen for at aftale et møde.

Inden vielsen finder sted, skal I udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk.  Derpå udsteder jeres bopælskommune en prøvelsesattest. Den afleveres i god tid inden vielsen til præsten, som skal stå for vielsen - dog må prøvelsesattesten højst være 4 måneder gammel, når I bliver viet. 

Kirkelig velsignelse

Ønsker man kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab, henvender man sig til en af præsterne og aftaler tidspunkt mv. 1-2 måneder før velsignelsen skal finde sted kontakter man den præst, der skal foretage handlingen og aftaler et møde.

___________

 

Salmer til vielsen kan evt. findes på: www.dendanskesalmebogonline.dk

Læs om vielsens betydning på Kristendom.dk eller på www.folkekirken.dk