Midfaste 2020 - tekstversion

Kære menighed

I disse uger skal vi holde os hjemme i den fælles front mod sygdomssmitten. Vi kan ikke komme til gudstjeneste og samles om Guds ord, dåb og nadver som vi plejer. Gudstjenesten må i stedet komme hjem til os. Det kan ske på mange forskellige og opfindsomme måder. Via TV og radio, de sociale medier, kirkens hjemmeside og Facebook. Og ved at du videresender denne søndagsprædiken til én, du tænker vil blive glad for det. Tænk også på naboen som du har set i kirken, men som måske ikke har computer. Måske kan du glæde ham/hende med en udskrift i postkassen af denne hilsen fra sognepræsten.

Prædiken-tanker           

Midfaste

Det er midfaste søndag. Corona-tiden har sendt os alle i kollektiv fastetilstand i perioden frem mod påske. Måske endnu længere. Faste vil sige at vælge at give afkald og ændre adfærd og tankesæt for en tid med det mål at give plads til det væsentlige.

Vores regering og sundhedsmyndigheder anvender nu dette greb som redskab til at redde os bedst igennem pandemiens alvorlige fare. Alle kommer vi til at bære ofre, og det vil gøre ondt på alle led af samfundet. Krisen og fasten kradser. Men der er lys for enden af vejen.

Kristendommen har tusindårig lang erfaring med fasten som middel til at holde fokus på Kristus og derigennem på tro og liv, håb og kærlighed. Fastens frivillige afkald er en åndelig vej til at prioritere i dagligdagen, så Gud og medmennesket sættes højest. Den kirkelige faste styrker det åndelige immunforsvar mod håbløshed og frygt. Efter fasten kommer festen! Det bliver påske og opstandelse!!! Det ender godt. Lad os turde tage Gud på ordet og tro det.

Styrkelse af det åndelige immunforsvar

Prøv om du kan gribe fasteperiodens mulighed for i afkaldet at styrkes i ånd, gudstro og håb. Læg din afmagt og din frygt over i Guds hånd, så bærer han med og aflaster. Åbner vi os for Guds hjælp til at give afkald på frygt og frustration, vil han fylde den ledige plads med taknemmelighed, tålmodighed og fred.

Håndvask og bøn

I fasteperioden må vi da gøre det, som vi kan og skal i Corona-tiden – holde sammen ved at holde afstand, og huske tit at vaske hænder grundigt med sæbe.

Mens dine hænder alligevel er foldede, kan du bruge stunden til at huske Gud og bede en bøn om velsignelse og beskærmelse. Et godt råd:  vask hænder lige så længe som det tager at bede Fadervor, for så er det rigtig gjort!

Vandets rislen over hænderne kan være en dåbserindring: du er Guds barn, Jesus har købt dig fri fra dødens magt, du er udvalgt til opstandelsesliv. Kristus har ladet sit løfte lyde over dig til livsmod på din vej: Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Matt. 28,20

Salmebogen som håndbog i håb

Guds ord er fulde af trøst. Når krisen kradser, hører vi bedre efter. Salmebogen er en skatkiste for det kristne arvegods, den er danskernes mini-bibel og bedste håndhjælpsbog i håb.

Pludselig har vi uventet fået foræret tid, - i hvert fald nogle af os, der ikke er vant til at holde os så meget hjemme. Et tip: Man kan også bruge den ekstra gode tid til at gå på opdagelse i Salmebogen – finde bibelcitater til opmuntring, opdage en bøn til enhver situation eller læse en god salme, der tænder lys og håb. Gudstjenestens bibel-læsninger og bønner kan man også dykke ned i. Mangler salmebogen på hylden, kan såvel den som biblen findes on-line.

Måske kan det ved Helligåndens hjælp ske, at den kollektive fastetid giver anledning til at vi styrkes i at elske og hjælpe hinanden og hele tiden bliver klogere på hvem Jesus Kristus er.

Åndelig næring

Jeg læste teksterne til Midfaste søndag efter Den nye bibeloversættelse 2020. Man lytter undertiden mere opmærksomt ved at høre det gamle på en ny måde. Jeg satte streg i teksten under de ord som nærer og styrker og vejleder mig denne særlige søndag.

Ord fra apostlen Peters andet brev, 1,3-8:

Vi har alt det vi behøver for at leve et liv i respekt for Gud. Det har vi fået af ham, da vi forstod at han med sin guddommelige kraft havde udvalgt os. Med den kraft har han også givet os sine store og betydningsfulde løfter. Vi kan få del i hans guddommelige natur så vi ikke skal dø, og slippe fri af verden og dens lyster. Derfor skal I ikke lade troen stå alene, men gøre alt hvad I kan for at følge den op med handling. Handlingen skal I følge op med indsigt, indsigten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med udholdenhed, og udholdenheden med respekten for Gud. Den skal I følge op ved at elske og hjælpe hinanden. I takt med, at I tager alt det til jer, vil I hele tiden blive klogere på hvem Jesus Kristus er.

Midfaste søndags evangelium, Johannesevangeliet 6,35 & 37: Livets brød

Jesus sagde: Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. …og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.

                                                  

Nådeshilsen

Vor Herres Jesu Kirsti nåde, Guds, vor faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Guds velsignelse og alt godt!

Med kærlig hilsen,

Anne Mette Gundesen